martes, 27 de enero de 2009

MANIFEST PEL DIA MUNDIAL DE LA SIDA 2008

Des de la tasca de les nostres organitzacions mantenim la nostra promesa i continuem creient en la imperiosa necessitat d’avançar en l’accés universal a programes amplis de prevenció, atenció i tractament.
A més, aprofitem aquest moment per demanar-vos, com a representants nostres que sou, que tingueu en compte el valor comunitari i l’experiència de les entitats en el moment de planificar, aplicar i avaluar polítiques públiques vinculades al VIH/SIDA. Així com també, tenir en compte que les estratègies i intervencions de lluita contra el VIH/SIDA incloguin, amb especial atenció, el respecte als drets humans i que es reafirmin en el compromís d’assegurar l’aplicació de mesures destinades a combatre l’estigma social i la discriminació.
En aquest dia, també volem reiterar els nostres compromisos:
- Fomentar intervencions integrals de prevenció.
- Promoure programes de reducció de riscos i danys.
- Garantir l’accessibilitat als programes d’educació sexual.
- Tractar la salut de forma integral i des de una perspectiva biopsicosocial i comunitària.
- Contemplar la perspectiva de gènere en les intervencions que es desenvolupin.
- Seguir treballant per la sensibilització i visibilització social de la malaltia.

Considerem la realitat actual sobre el VIH/SIDA com a conseqüència de condicions estructurals tant polítiques, econòmiques com socioculturals. En aquest sentit, creiem que aquesta lluita és una responsabilitat compartida que exigeix identificar i abordar diverses dimensions per a assolir una veritable transformació social. Per això, considerem que la resposta ha d’estructurar-se des d’un enfocament multidimensional en el que tingui cabuda tothom.

No hay comentarios: